پیروزبایی جه ژنی نه وروز سالی 1389ی هه تاوی 2710ی کوردی
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

به ناوی خوای گه وره و مه زن

هاوولاتیانی خوشه ویست و هاوزمانانی به ریز، خوشک و برایانی کورد

    به بونه ی هاتنی سالی نوی و نوی بوونه وه ی سروشت و نه وروزی کورده واری جه ژنه پیروزه تان لی ده که م و له خوای گه وره ده پاریمه وه ئه م سال تان پر بی له خیر و خوشی و کامه رانی و سه ربه رزی وه دور بن له هه ر ده رد و نا خوشی و نه خوشی . به و هیوایه ئاسمانی جوانی ژینتان هه روا گه شاوه بیت و له دین و دونیا دا سه ربه رزبن.

 


← صفحه بعد