پیروزبایی سالی نویی خویندن به قوتابیان
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

به نیوی خوای گه وره و میهره بان

قوتابیانی خوشه ویستی هاوولاتی

  ویرای پیشکه ش کردنی سلاویکی گه رم و به تین، کرانه وه ی ده رگای عیلم و زانست وه هه روه ها        ده ست پی بوونی سالی نویی خویندن به هه موو لایه کتان پیروزبایی ده لیم و له یه زدانی مه زن ده خوازم ئه م  ساله ش وه کو سالانی رابردو به وپه ری سه ربه رزی و سه رکه وتنه وه به ئه نجام بگه یینن.

  خواوه ند ی گه وره له هه موو سات و کات دا ئاگادارتان بی.

به هیوای داهاتویه کی پر له روناکی و سه رکه وتن.

 

  

نویسنده : ابراهیم ابوبکری ; ساعت ۱۱:۳۶ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/٢